Home > Campaign > Peraduan Syok Beraya Bersama Caixun

Peraduan Syok Beraya Bersama Caixun

February 28, 2023 Marketing

Syok Beraya Bersama Caixun - Limpahan TV untuk anda! 

Kongsikan kegembiraan dan kemeriahan anda bersama yang tersayang dengan membawa pulang hadiah menarik – TV Android Caixun sempena hari raya ini!

Tempoh peraduan: 1 Mac 2023 – 30 April 2023

Sertai peraduan Syok Beraya Bersama Caixun untuk memenangi PERCUMA Hadiah Raya dan berpeluang untuk MENANG hadiah cabutan bertuah!

Langkah 1: Buat pembelian 65” atau 55” TV Android Caixun
Langkah 2: Imbas kod QR dan daftar CAREranty (Waranti lanjutan)
Langkah 3: Dapatkan PERCUMA Hadiah Raya anda
Langkah 4: MENANGI Cabutan Bertuah

Jom bawa pulang TV Android Caixun pada hari Raya ini!

Selepas pembelian TV Android Caixun 65” atau 55” baharu anda dan mendaftar CAREranty (Waranti lanjutan), anda akan mendapat PERCUMA Hadiah Raya anda seperti berikut:

Hadiah Raya Jumlah item
1 Kad Hadiah PETRONAS 1
2 Pemegang Kad Nama Eksklusif Caixun 1
3 Sampul Duit Raya Eksklusif Caixun 1

Nota: Untuk pembelian TV Android Caixun 65” (LE-65E1G) anda akan menerima Kad Hadiah PETRONAS bernilai RM80.00. Bagi pembelian TV Android Caixun 55” (LE-55F3G) anda akan menerima Kad Hadiah PETRONAS bernilai RM50.00

Bukan itu sahaja, anda juga akan berpeluang untuk menang cabutan bertuah! Antara hadiah yang bakal anda menangi adalah: –

<td
Hadiah Cabutan Bertuah Jumlah pemenang dipilih
Hadiah Utama 55” TV Android Caixun (LE-55F3G) X 1 unit 1
Hadiah Kedua 43” TV Android Caixun (LE-43F2G) X 1 unit 2
Hadiah Saguhati Beg galas Caixun X 1 unit 7

Cabutan ini akan dibuat secara rawak pada penghujung peraduan dari senarai penyertaan yang layak mengikut terma dan syarat.

*Tertakluk pada terma dan syarat. Untuk tahu lebih lanjut mengenai terma dan syarat, sila baca pada ruangan dibawah. Anda juga boleh menghubungi kami untuk sebarang bantuan.

Terima kasih di atas penyertaan anda dan kami berharap anda dapat merasai kehebatan bersama TV Caixun.

1.1 (“Program”) Peraduan Syok Beraya Bersama Caixun 2023 adalah anjuran dari “Caixun Malaysia Sdn.Bhd” (“Penganjur”) yang akan memberikan (“Hadiah”) Hadiah Raya secara PERCUMA dan pelanggan juga berpeluang untuk menang cabutan bertuah (“Cabutan Bertuah”).

1.2 Program ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia, kecuali barisan pekerja penganjur termasuk ahli keluarga terdekat mereka, agensi pengiklanan dan promosi jualan mereka, serta pengetua dan pengedar kecil.

1.3 Seseorang yang di bawah umur 18 tahun (“Minor”) tidak boleh menyertai kecuali ibu bapa atau penjaga sah mereka telah menyemak dan bersetuju dengan terma dan syarat ini. Sekiranya anda adalah ibu bapa atau penjaga sah yang membenarkan kanak-kanak di bawah umur untuk menyertai, Anda bersetuju bahawa:

(i) Mengawasi penyertaan Minor;
(ii) Menanggung segala risiko penyertaan Minor; dan
(iii) Menanggung segala liabiliti akibat daripada penyertaan Minor; dan
(iv) Memastikan segala maklumat yang diberikan oleh penyertaan Minor adalah tepat dan benar atau, jika dikehendaki oleh undang-undang di bidang kuasa Anda, serahkan segala maklumat dengan tepat dan benar yang diperlukan bagi pihak Minor; dan
(v) Bertanggungjawab sepenuhnya dan terikat dengan Terma dan Syarat untuk akses dan penyertaan Minor.

1.4 Hadiah Raya PERCUMA (“Hadiah”) ini akan dihantar dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas pelanggan berjaya mendaftar CAREranty (Waranti lanjutan) bermula 1 Mac 2023 pada 00:00 sehingga 30 April 2023 23:59 (“Tempoh Program”). Sementara stok masih ada. Sebarang penyertaan yang diterima sebelum atau selepas Tempoh Kempen tidak akan dilayan dan akan disingkirkan.

1.5 Program ini mempunyai event cabutan bertuah, ini adalah untuk pelanggan yang membeli TV Android Caixun yang terpilih semasa 1 Mac 2023 sehingga 30 April 2023 pada 23:59 (“Tempoh Program”) dan pendaftaran CAREranty (Waranti lanjutan) yang telah berjaya beserta resit bermula 1 Mac 2023 pada 00:00, dan tamat pada 10 May 2023 pada 23:59. Sebarang penyertaan yang diterima sebelum/selepas Tempoh Program ini tidak akan dilayan dan akan disingkiran.

1.6 Penganjur berhak untuk menukar, menangguh, atau menyingkirkan mana-mana bahagian atau semua Program pada bila-bila masa tanpa notis awal.

2. BAGAIMANA MENYERTAI PROGRAM INI

2.1. Tertakluk kepada terma dan syarat di bawah dalam bahagian ini, peserta yang menyertai dikehendaki:

i.Langkah 1: Buat pembelian TV 65” inci atau 55” inci Android Caixun
ii.Langkah 2: Imbas kod QR dan daftar CAREranty (Waranti lanjutan)

2.2. Satu (1) penghantaran CAREranty adalah dikira sebagai satu (1) penyertaan. Setiap peserta layak untuk membuat satu (1) kali penyertaan sahaja.

2.3. Penyertaan yang berulang hanya akan dikira sebagai satu (1) kali penyertaan, berdasarkan klausa (2) yang telah dinyatakan.

2.4. Setiap pemenang cabutan bertuah yang dipilih layak untuk mendapat satu (1) butiran Cabutan Bertuah disepanjang tempoh program berjalan.

3. CARA CABUTAN BERTUAH DILAKUKAN

3.1. Sebanyak sepuluh (10) orang pemenang akan dipilih pada penghujung kempen ini.

3.2. Cabutan secara rawak akan dibuat pada penghujung kempen dari penyertaan yang layak dan diterima mengikut Terma dan Syarat ini.

3.3. Pemenang Cabutan Bertuah akan diumumkan pada 20 May 2023, dan akan disiarkan di Facebook dan Instagram rasmi Caixun (@Caixun MY).

3.4. Pemenang akan menerima panggilan/Whatsapp dari pegawai Perkhidmatan Rasmi Caixun Malaysia @ 019-3350515 atau melalui email program [email protected]/[email protected].

3.5. Jika pemenang tidak dapat dihubungi dalam tempoh tiga (3) hari berturut-turut, pihak penganjur berhak untuk membatalkan Penyertaan dan peserta yang layak seterusnya akan dipilih.

3.6. Setiap orang pemenang diminta untuk memberikan maklumat peribadi kepada penganjur untuk proses penghantaran hadiah cabutan bertuah. Maklumat peserta terdiri dari:

(i) Nama penuh seperti dalam Kad Pengenalan
(ii) Nombor Kad Pengenalan (NRIC/ Nombor PR)
(iii) Nombor telefon terkini
(iv) Emel terkini
(v) Alamat rumah

3.7. Caixun Malaysia berhak untuk mengambil video / gambar pemenang apabila menerima hadiah Cabutan Bertuah untuk disiarkan di media sosial, siaran web atau tujuan laporan.

4. Terma & Syarat lain:

4.1. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dan menafikan sebarang liabiliti untuk sebarang hadiah/butiran cabutan bertuah yang tidak tepat yang dibekalkan kepada mana-mana peserta oleh mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan program ini.

4.2. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah/cabutan bertuah dengan hadiah alternatif/cabutan bertuah yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Hadiah/cabutan bertuah tidak boleh ditebus dengan wang tunai, baucar atau sebarang barangan lain dan tidak boleh dipindah milik.

4.3. Pihak penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak lengkap, tidak sah, penyertaan yang melebihi tarikh ditetapkan, atau penyertaan tanpa bukti pembelian yang kukuh.

4.4. Segala keputusan yang dibuat oleh panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat menyurat, pertanyaan, rayuan atau apa-apa yang berkaitan tidak akan dilayan.

4.5. Semua hadiah/cabutan bertuah adalah terikat pada terma dan syarat yang dilampirkan pada hadiah/cabutan bertuah dan mesti dituntut dalam tempoh masa yang ditetapkan, jika tidak, penganjur berhak untuk membatalkannya.

4.6. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab kepada peserta dalam segala aspek. Semua peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk apa-apa sahaja kos akibat kecederaan, kerosakan atau tuntutan sama ada secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kempen, program publisiti, majlis penyampaian hadiah dan daripada penebusan/penggunaan hadiah/cabutan bertuah.

4.7. Peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang cukai atau duti yang perlu dibayar, insurans dan kos tambahan lain yang terlibat akibat daripada penyertaan dalam program ini atau memenangi/menggunakan mana-mana hadiah/cabutan bertuah di bawahnya. Dengan menerima/menggunakan sebarang hadiah/cabutan bertuah, peserta bersetuju untuk menanggung ganti rugi penganjur, semua rakan niaganya dan pihak lain yang berkaitan dengan kempen, termasuk pengarah, pegawai, pekerja dan ejen mereka daripada sebarang tuntutan, pendakwaan, penghakiman, ganti rugi, kerugian atau liabiliti yang ditanggung dan terhadap sebarang kegagalan untuk menghantar cukai yang perlu dibayar kepada pihak berkuasa berkaitan yang berkaitan dengan penyertaannya dalam program dan penerimaannya, penebusan atau penggunaan mana-mana hadiah/cabutan bertuah.

4.8. Dengan menyertai program ini, peserta bersetuju dan mengizinkan bahawa pihak penganjur berhak untuk menggunakan butiran peribadi dan/atau maklumat untuk tujuan memasukkan, tetapi tidak terhad kepada pengiklanan dan/atau sebarang bentuk publisiti lain dari semasa ke semasa tanpa sebarang bayaran, kos dan perbelanjaan. Peserta boleh membuat permintaannya melalui e-mel kepada penganjur ([email protected]/[email protected]) sekiranya dia bercadang untuk menarik balik kebenarannya untuk mendedahkan sebarang maklumat peribadi yang dipegang oleh Penganjur.

4.9. Semua imej dan karya seni yang digunakan untuk program adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.

4.10. Caixun Malaysia tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketidakserahan, kehilangan, kerosakan atau dicuri Hadiah/cabutan bertuah.

4.11. Terma dan syarat di sini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat dan program ini akan dirujuk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

4.12. Dengan menyertai program ini, anda bersetuju dan menerima segala terma dan syarat yang telah dinyatakan, peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka untuk digunakan oleh pihak penganjur dan/atau ejen pihak penganjur atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga, selari dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, untuk tujuan berikut:-

(i) Proses penyertaan peserta di dalam peraduan; dan
(ii) Pemprosesan peserta Operasi dan proses yang terlibat dalam Peraduan ini; dan
(iii) Mengemas kini rekod mengenai penyertaan peserta di dalam Peraduan ini; dan
(iv) Penyelidikan pasaran dan analisis statistik dan tinjauan dengan tujuan untuk menambah baik produk dan perkhidmatan penganjur; dan
(v) Untuk tujuan pengiklanan dan promosi; dan
(vi) Untuk sebarang tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan

Photos