Home > Contest > Peraduan Jawab & Menang

Peraduan Jawab & Menang

July 5, 2023 Marketing

Nak menang Caixun 43” Android TV? Jom sertai peraduan JAWAB & MENANG!

Tempoh peraduan: 7 – 21 Julai 223

Klik https://bit.ly/JawabDanMenang, dan sertai kaji selidik Caixun untuk berpeluang memenangi pelbagai hadiah eksklusif Caixun. 10 pemenang bertuah akan dipilih secara rawak.

Hadiah Ekslusif yang terdapat adalah:

No. Hadiah Ekslusif Jumlah item
1 TV Android Caixun 43” 1
2 Kad Hadiah PETRONAS Bernilai RM80 3
3 Kad Hadiah PETRONAS Bernilai RM50 6

Tunggu apa lagi? Peraduan ini akan berakhir pada 21 Julai 2023 dan pemenang-pemenang akan diumumkan pada 28 Julai 2023 di ruang komen pada pos Facebook dan Instagram Caixun Malaysia (@CaixunMY).

*Tertakluk pada terma dan syarat. Untuk tahu lebih lanjut mengenai terma dan syarat, sila baca pada ruangan dibawah. Anda juga boleh menghubungi kami untuk sebarang bantuan.

Terima kasih di atas penyertaan anda dan kami berharap anda dapat merasai kehebatan bersama produk Caixun.

1. PERADUAN JAWAB & MENANG 2023: TERMA & SYARAT

1.1 (“Program”) Peraduan Jawab & Menang 2023 adalah anjuran dari “Caixun Malaysia Sdn.Bhd” (“Penganjur”) yang akan memberikan (“Hadiah”) Hadiah PERCUMA.

1.2 Program ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia, kecuali barisan pekerja penganjur termasuk ahli keluarga terdekat mereka, agensi pengiklanan dan promosi jualan mereka, serta pengetua dan pengedar kecil.

1.3 Seseorang yang di bawah umur 18 tahun (“Minor”) tidak boleh menyertai kecuali ibu bapa atau penjaga sah mereka telah menyemak dan bersetuju dengan terma dan syarat ini. Sekiranya anda adalah ibu bapa atau penjaga sah yang membenarkan kanak-kanak di bawah umur untuk menyertai, Anda bersetuju bahawa:

(i) Mengawasi penyertaan Minor;
(ii) Menanggung segala risiko penyertaan Minor; dan
(iii) Menanggung segala liabiliti akibat daripada penyertaan Minor;
(iv) Memastikan segala maklumat yang diberikan oleh penyertaan Minor adalah tepat dan benar atau, jika dikehendaki oleh undang-undang di bidang kuasa Anda, serahkan segala maklumat dengan tepat dan benar yang diperlukan bagi pihak Minor; dan
(v) Bertanggungjawab sepenuhnya dan terikat dengan Terma dan Syarat untuk akses dan penyertaan Minor.

1.4 Hadiah PERCUMA (“Hadiah”) ini akan dihantar dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas pengumuman pemenang pada 28 Julai 2023 di ruang komen Facebook dan Instagram Caixun Malaysia. Pelanggan yang menjawab kaji selidik Caixun pada 7 Julai 2023 pada 00:00 sehingga 21 Julai 2023 pada 23:59 (“Tempoh Program”) akan dipilih secara rawak sebagai pemenang bertuah.

1.5 Sebarang penyertaan yang diterima sebelum atau selepas Tempoh Kempen tidak akan dilayan dan akan disingkirkan.

1.6 Penganjur berhak untuk menukar, menangguh, atau menyingkirkan mana-mana bahagian atau semua Program pada bila-bila masa tanpa notis awal.

2. BAGAIMANA MENYERTAI PROGRAM INI

2.1. Tertakluk kepada terma dan syarat di bawah dalam bahagian ini, peserta yang menyertai dikehendaki:

i. Langkah 1: Menyertai kaji selidik Caixun pada 7 Julai 2023 sehingga 21 Julai 2023

2.2. Satu (1) penghantaran kaji selidik adalah dikira sebagai satu (1) penyertaan. Setiap peserta layak untuk membuat satu (1) kali penyertaan sahaja.

2.3. Penyertaan yang berulang hanya akan dikira sebagai satu (1) kali penyertaan, berdasarkan klausa (2) yang telah dinyatakan.

2.4 Setiap pemenang yang dipilih berhak mendapatkan satu (1) baucer (“Hadiah”) sahaja selama tempoh kempen.

3. CARA CABUTAN BERTUAH DILAKUKAN

3.1. Sebanyak sepuluh (10) orang pemenang akan dipilih pada penghujung kempen ini.

3.2. Cabutan secara rawak akan dibuat pada penghujung kempen dari penyertaan yang layak dan diterima mengikut Terma dan Syarat ini.

3.3. Pemenang Cabutan Bertuah akan diumumkan pada 28 Julai 2023, dan akan disiarkan di Facebook dan Instagram rasmi Caixun (@Caixun MY) di ruang komen post ini.

3.4. Pemenang akan menerima panggilan/Whatsapp dari pegawai Perkhidmatan Rasmi Caixun Malaysia @ 019-3350515 atau melalui email [email protected].

3.5. Jika pemenang tidak dapat dihubungi dalam tempoh tiga (3) hari berturut-turut, pihak penganjur berhak untuk membatalkan Penyertaan dan peserta yang layak seterusnya akan dipilih.

3.6. Setiap orang pemenang diminta untuk memberikan maklumat peribadi kepada penganjur untuk proses penghantaran hadiah cabutan bertuah. Maklumat peserta terdiri dari:

(i) Nama penuh seperti dalam Kad Pengenalan
(ii) Nombor Kad Pengenalan (NRIC/ Nombor PR)
(iii) Nombor telefon terkini
(iv) Emel terkini
(v) Alamat rumah

3.7. Caixun Malaysia berhak untuk mengambil video / gambar pemenang apabila menerima hadiah Cabutan Bertuah untuk disiarkan di media sosial, siaran web atau tujuan laporan.

4. TERMA & SYARAT LAIN:

4.1. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dan menafikan sebarang liabiliti untuk sebarang hadiah yang tidak tepat yang dibekalkan kepada mana-mana peserta oleh mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan program ini.

4.2. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah alternatif yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Hadiah tidak boleh ditebus dengan wang tunai, baucar atau sebarang barangan lain dan tidak boleh dipindah milik.

4.3. Pihak penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak lengkap, tidak sah, penyertaan yang melebihi tarikh ditetapkan, atau penyertaan tanpa bukti pembelian yang kukuh.

4.4. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan yang melanggar hak cipta atau mengandungi kandungan yang menghina atau tidak sesuai.

4.5 Pihak Penganjur berhak untuk mengubah terma dan syarat tanpa notis terlebih dahulu.

4.6. Segala keputusan yang dibuat oleh panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat menyurat, pertanyaan, rayuan atau apa-apa yang berkaitan tidak akan dilayan.

4.7. Semua hadiah adalah terikat pada terma dan syarat yang dilampirkan pada hadiah dan mesti dituntut dalam tempoh masa yang ditetapkan, jika tidak, penganjur berhak untuk membatalkannya.

4.8. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab kepada peserta dalam segala aspek. Semua peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk apa-apa sahaja kos akibat kecederaan, kerosakan atau tuntutan sama ada secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kempen, program publisiti, majlis penyampaian hadiah dan daripada penebusan/penggunaan hadiah.

4.9. Peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang cukai atau duti yang perlu dibayar, insurans dan kos tambahan lain yang terlibat akibat daripada penyertaan dalam program ini atau memenangi/menggunakan mana-mana hadiah di bawahnya. Dengan menerima/menggunakan sebarang hadiah, peserta bersetuju untuk menanggung ganti rugi penganjur, semua rakan niaganya dan pihak lain yang berkaitan dengan kempen, termasuk pengarah, pegawai, pekerja dan ejen mereka daripada sebarang tuntutan, pendakwaan, penghakiman, ganti rugi, kerugian atau liabiliti yang ditanggung dan terhadap sebarang kegagalan untuk menghantar cukai yang perlu dibayar kepada pihak berkuasa berkaitan yang berkaitan dengan penyertaannya dalam program dan penerimaannya, penebusan atau penggunaan mana-mana hadiah.

4.10. Dengan menyertai program ini, peserta bersetuju dan mengizinkan bahawa pihak penganjur berhak untuk menggunakan butiran peribadi dan/atau maklumat untuk tujuan memasukkan, tetapi tidak terhad kepada pengiklanan dan/atau sebarang bentuk publisiti lain dari semasa ke semasa tanpa sebarang bayaran, kos dan perbelanjaan. Peserta boleh membuat permintaannya melalui e-mel kepada penganjur ([email protected]) sekiranya dia bercadang

untuk menarik balik kebenarannya untuk mendedahkan sebarang maklumat peribadi yang dipegang oleh Penganjur.

4.11. Semua imej dan karya seni yang digunakan untuk program adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.

4.12. Caixun Malaysia tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketidakserahan, kehilangan, kerosakan atau dicuri Hadiah.

4.13. Terma dan syarat di sini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat dan program ini akan dirujuk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

4.14. Dengan menyertai program ini, anda bersetuju dan menerima segala terma dan syarat yang telah dinyatakan, peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka untuk digunakan oleh pihak penganjur dan/atau ejen pihak penganjur atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga, selari dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, untuk tujuan berikut:-

(i) Proses penyertaan peserta di dalam peraduan; dan
(ii) Pemprosesan peserta Operasi dan proses yang terlibat dalam Peraduan ini; dan
(iii) Mengemas kini rekod mengenai penyertaan peserta di dalam Peraduan ini; dan
(iv) Penyelidikan pasaran dan analisis statistik dan tinjauan dengan tujuan untuk menambah baik produk dan perkhidmatan penganjur; dan
(v) Untuk tujuan pengiklanan dan promosi; dan
(vi) Untuk sebarang tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan