Home > Contest > Peraduan #CaixunMYXJaja: Jaja’s Lovers Penghargaan

Peraduan #CaixunMYXJaja: Jaja’s Lovers Penghargaan

February 26, 2023 Marketing

Peluang EKSKLUSIF untuk peminat Jaja memenangi TV Android Caixun secara PERCUMA dalam peraduan #CaixunMYXJaja

Adakah anda peminat Jajailiyes? Ini adalah untuk anda!
Jaja dan Caixun Malaysia menghargai sokongan anda pada Jaja!
Dan sebagai tanda penghargaan, ada kejutan besar menanti anda disini!

Peluang EKSKLUSIF untuk peminat Jaja memenangi TV Android Caixun secara PERCUMA dalam peraduan #CaixunMYXJaja

Tempoh peraduan: 27 Februari 2023 – 27 April 2023

Bagaimana untuk menang? Ikuti langkah mudah ini!

Langkah 1: Ikuti laman media sosial Caixun Malaysia di Intagram @CaixunMY

Langkah 2 Kongsikan posting Jaja di ✨Instagram feed✨anda https://www.instagram.com/p/CpKpKJcvTX8/?igshid=OTA3YzJiYTA= dan sertakan kapsyen mengapa anda menyukai Jaja dan Caixun dengan menggunakan ayat seperti berikut:

“I love Jaja! Saya nak TV Android Caixun sama macam Jaja @CaixunMY @jajailiyes_ #CaixunMYXJaja sebab…………………..”

Langkah 3: Nantikan pengumuman pemenang!

Senang kan? Jom rasai pengalaman menarik dengan jenama TV baharu dan tonton drama Jaja SEKARANG!

Lakukan semua langkah di atas dan anda akan berpeluang untuk menang cabutan bertuah! Antara hadiah yang bakal anda menangi adalah: –

Hadiah Cabutan Bertuah Jumlah pemenang dipilih
Hadiah utama 43” TV Android Caixun (LE-43F2G) X 1 unit 2

Nota: Dua (2) pemenang akan dipilih dari Instagram.

Pemenang dengan posting dan kapysen paling kreatif akan dipilih oleh Jaja atau Caixun Malaysia. Pemenang akan diumumkan di Halaman Rasmi Instagram Caixun Malaysia @CaixunMY pada 2 Mei 2023.

*Tertakluk pada terma dan syarat. Untuk tahu lebih lanjut mengenai terma dan syarat, sila baca pada ruangan dibawah. Anda juga boleh menghubungi kami untuk sebarang bantuan.

Terima kasih di atas penyertaan anda dan kami berharap anda dapat merasai kehebatan bersama TV Caixun.

1.1 (“Program”) Peraduan #CaixunMYXJaja: Jaja’s Lovers Penghargaan 2023 adalah anjuran dari “Caixun Malaysia Sdn.Bhd” (“Penganjur”) yang akan berpeluang untuk menang hadiah cabutan bertuah (“Cabutan Bertuah”).

1.2 Program ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia, kecuali barisan pekerja penganjur termasuk ahli keluarga terdekat mereka, agensi pengiklanan dan promosi jualan mereka, serta pengetua dan pengedar kecil.

1.3 Seseorang yang di bawah umur 18 tahun (“Minor”) tidak boleh menyertai kecuali ibu bapa atau penjaga sah mereka telah menyemak dan bersetuju dengan terma dan syarat ini. Sekiranya anda adalah ibu bapa atau penjaga sah yang membenarkan kanak-kanak di bawah umur untuk menyertai, Anda bersetuju bahawa:

(i) Mengawasi penyertaan Minor;
(ii) Menanggung segala risiko penyertaan Minor; dan
(iii) Menanggung segala liabiliti akibat daripada penyertaan Minor; dan
(iv) Memastikan segala maklumat yang diberikan oleh penyertaan Minor adalah tepat dan benar atau, jika dikehendaki oleh undang-undang di bidang kuasa Anda, serahkan segala maklumat dengan tepat dan benar yang diperlukan bagi pihak Minor; dan
(v) Bertanggungjawab sepenuhnya dan terikat dengan Terma dan Syarat untuk akses dan penyertaan Minor.

1.4 Hadiah Cabutan bertuah (“Cabutan Bertuah”) ini akan dihantar dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas selepas 2 Mei 2023. Sebarang penyertaan yang diterima sebelum atau selepas Tempoh Kempen tidak akan dilayan dan akan disingkirkan.

1.5 Program ini mempunyai event cabutan bertuah, ini adalah untuk pelanggan mengikuti laman media sosial Caixun Malaysia di Intagram, kosingkan posting Jaja di ✨Instagram feed✨pelanggan dan sertakan kapsyen mengapa anda menyukai Jaja dan Caixun dengan menggunakan ayat seperti berikut: “I love Jaja! Saya nak TV Android Caixun sama macam Jaja @CiaxunMY @jajailiyes_ #CaixunMYXJaja sebab…………………..” semasa 27 Februari 2023 pada 00:00 sehingga 27 Februari 2023 pada 23:59 (“Tempoh Program”). Tempoh Program ini tidak akan dilayan dan akan disingkiran.

1.6 Penganjur berhak untuk menukar, menangguh, atau menyingkirkan mana-mana bahagian atau semua Program pada bila-bila masa tanpa notis awal.

2. BAGAIMANA MENYERTAI PROGRAM INI

2.1. Tertakluk kepada terma dan syarat di bawah dalam bahagian ini, peserta yang menyertai dikehendaki:

i. Langkah 1: Ikuti laman media sosial Caixun Malaysia di Intagram @CaixunMY
ii. Langkah 2 Kongsikan posting Jaja di ✨Instagram feed✨anda (URL) dan sertakan kapsyen mengapa anda menyukai Jaja dan Caixun dengan menggunakan ayat seperti berikut:

“I love Jaja! Saya nak TV Android Caixun sama macam Jaja @CiaxunMY @jajailiyes_ #CaixunMYXJaja sebab…………………..”

2.2. Satu (1) post adalah dikira sebagai satu (1) penyertaan. Setiap peserta layak untuk membuat satu (1) kali penyertaan sahaja.

2.3. Penyertaan yang berulang hanya akan dikira sebagai satu (1) kali penyertaan, berdasarkan klausa (2) yang telah dinyatakan.

2.4. Setiap pemenang cabutan bertuah yang dipilih layak untuk mendapat satu (1) hadiah Cabutan Bertuah disepanjang tempoh program berjalan.

3. CARA CABUTAN BERTUAH DILAKUKAN

3.1. Sebanyak dua (2) orang pemenang akan dipilih pada penghujung kempen ini.

3.2. Cabutan secara rawak akan dibuat pada penghujung kempen dari penyertaan yang layak dan diterima mengikut Terma dan Syarat ini.

3.3. Pemenang Cabutan Bertuah akan diumumkan pada 2 Mei 2023, dan akan disiarkan di Instagram rasmi Caixun (@Caixun MY).

3.4. Pemenang akan menerima panggilan/Whatsapp dari pegawai Perkhidmatan Rasmi Caixun Malaysia @ 019-3350515 atau melalui email program [email protected]/[email protected].

3.5. Jika pemenang tidak dapat dihubungi dalam tempoh tiga (3) hari berturut-turut, pihak penganjur berhak untuk membatalkan Penyertaan dan peserta yang layak seterusnya akan dipilih.

3.6. Setiap orang pemenang diminta untuk memberikan maklumat peribadi kepada penganjur untuk proses penghantaran hadiah cabutan bertuah. Maklumat peserta terdiri dari:

(i) Nama penuh seperti dalam Kad Pengenalan
(ii) Nombor Kad Pengenalan (NRIC/ Nombor PR)
(iii) Nombor telefon terkini
(iv) Emel terkini
(v) Alamat rumah

3.7. Caixun Malaysia berhak untuk mengambil video / gambar pemenang apabila menerima hadiah Cabutan Bertuah untuk disiarkan di media sosial, siaran web atau tujuan laporan.

4. Terma & Syarat lain:

4.1. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dan menafikan sebarang liabiliti untuk sebarang hadiah cabutan bertuah yang tidak tepat yang dibekalkan kepada mana-mana peserta oleh mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan program ini.

4.2. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah cabutan bertuah dengan hadiah cabutan bertuah yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Hadiah cabutan bertuah tidak boleh ditebus dengan wang tunai, baucar atau sebarang barangan lain dan tidak boleh dipindah milik.

4.3. Pihak penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak lengkap, tidak sah, penyertaan yang melebihi tarikh ditetapkan, atau penyertaan tanpa bukti pembelian yang kukuh.

4.4. Segala keputusan yang dibuat oleh panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat menyurat, pertanyaan, rayuan atau apa-apa yang berkaitan tidak akan dilayan.

4.5. Semua hadiah cabutan bertuah adalah terikat pada terma dan syarat yang dilampirkan pada hadiah cabutan bertuah dan mesti dituntut dalam tempoh masa yang ditetapkan, jika tidak, penganjur berhak untuk membatalkannya.

4.6. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab kepada peserta dalam segala aspek. Semua peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk apa-apa sahaja kos akibat kecederaan, kerosakan atau tuntutan sama ada secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyertaan mereka dalam kempen, program publisiti, majlis penyampaian hadiah dan daripada penebusan/penggunaan hadiah cabutan bertuah.

4.7. Peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang cukai atau duti yang perlu dibayar, insurans dan kos tambahan lain yang terlibat akibat daripada penyertaan dalam program ini atau memenangi/menggunakan mana-mana hadiah cabutan bertuah di bawahnya. Dengan menerima/menggunakan sebarang hadiah cabutan bertuah, peserta bersetuju untuk menanggung ganti rugi penganjur, semua rakan niaganya dan pihak lain yang berkaitan dengan kempen, termasuk pengarah, pegawai, pekerja dan ejen mereka daripada sebarang tuntutan, pendakwaan, penghakiman, ganti rugi, kerugian atau liabiliti yang ditanggung dan terhadap sebarang kegagalan untuk menghantar cukai yang perlu dibayar kepada pihak berkuasa berkaitan yang berkaitan dengan penyertaannya dalam program dan penerimaannya, penebusan atau penggunaan mana-mana hadiah cabutan bertuah.

4.8. Dengan menyertai program ini, peserta bersetuju dan mengizinkan bahawa pihak penganjur berhak untuk menggunakan butiran peribadi dan/atau maklumat untuk tujuan memasukkan, tetapi tidak terhad kepada pengiklanan dan/atau sebarang bentuk publisiti lain dari semasa ke semasa tanpa sebarang bayaran, kos dan perbelanjaan. Peserta boleh membuat permintaannya melalui e-mel kepada penganjur ([email protected]/[email protected]) sekiranya dia bercadang untuk menarik balik kebenarannya untuk mendedahkan sebarang maklumat peribadi yang dipegang oleh Penganjur.

4.9. Semua imej dan karya seni yang digunakan untuk program adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.

4.10. Caixun Malaysia tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketidakserahan, kehilangan, kerosakan atau dicuri hadiah cabutan bertuah.

4.11. Terma dan syarat di sini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat dan program ini akan dirujuk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

4.12. Dengan menyertai program ini, anda bersetuju dan menerima segala terma dan syarat yang telah dinyatakan, peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka untuk digunakan oleh pihak penganjur dan/atau ejen pihak penganjur atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga, selari dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, untuk tujuan berikut:-

(i) Proses penyertaan peserta di dalam peraduan; dan
(ii) Pemprosesan peserta Operasi dan proses yang terlibat dalam Peraduan ini; dan
(iii) Mengemas kini rekod mengenai penyertaan peserta di dalam Peraduan ini; dan
(iv) Penyelidikan pasaran dan analisis statistik dan tinjauan dengan tujuan untuk menambah baik produk dan perkhidmatan penganjur; dan
(v) Untuk tujuan pengiklanan dan promosi; dan
(vi) Untuk sebarang tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan

Photos